ERDI-MAILAKO ZIKLOAK

 • ostirala, 2019ko maiatzak 10 |
 • hernanilanh.eus

Erdi Mailako teknikari titulazioa bi urtetan ikasten da, enpresetako praktikak barne. Titulazio hau 2. mailako teknikari bezala homologatuta dago.

Gure ikastetxeak Erdi-Mailako 3 titulazio eskaintzen ditu:

 

   
 

 

 

Mantentze-lan Elektromekanikoa

Instalatze eta Mantentze Lanak lanbide-arloaIraupena:   2000 ordu, bi ikasturte, hauetatik 380 h lantokietan.
 
Lanbide-arloa: Instalatze eta mantentze lanak
 

 

HELBURUA:  
  Makineriaren eta industria-ekipoaren mantenimendua eta konponketa kalitate- eta segurtasun-baldintzetan eta eskatutako epeetan egitea. Linea automatizatuen produkzioa eskatutako kalitate, kopuru eta epeetan lortzea, giza baliabideak koordinatuz eta ekipoak eta produkzio-sistemak fidagarritasun- eta erabilgarritasun-baldintzetan mantenduz. Makineriaren eta industria-ekipoaren muntaia eta plantako instalazioa egitea, saldu ondoko zerbitzu teknikoa kalitate- eta segurtasun-baldintzetan eta eskatutako epeetan emanez.

 

 

 

 

LAN MUNDUAN ZEREGIN NAGUSIAK: 
 

 

 • Mantentze-lanetako mekanikaria.
 • Industria-muntatzailea.
 • Tresneria elektrikoetako muntatzailea.
 • Tresneria elektronikoetako muntatzailea.
 • Linea automatizatuetako mantentzailea.
 • Tresneria-ondasunetako muntatzailea.
 • Automatismo pneumatiko eta hidraulikoetako muntatzailea.
 • Industria-instalatzaile argiketaria.
 • Kontrol, neurketa eta doitasuneko tresneriaren mantentze-lanetako eta konponketako argiketaria.
Pieza ezberdinak eskuetan
 
 
 

 

HAUXE IKASI BEHARKO DUZU

 

Lehenengo ikasturtean
Orduak / Astero
Orduak / Guztira
0949. Fabrikazio-teknikak  7 231
0951. Elektrizitatea eta automatismo elektrikoak
 8
264
0952. Automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak
 7
231
0954. Muntaia- eta mantentze-lan elektriko/elektronikoak
 7
231
E-100. Ingeles teknikoa
 1
 33
     
Bigarren ikasturtean
Orduak / Asteko
Orduak / Guztira
0950. Lotura- eta muntaia-teknikak
 5
105
0953. Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak
 9
189
0955. Linea automatizatuen muntaia- eta mantentze-lanak
 8
168
0956. Laneko prestakuntza eta orientabidea
 5
380
0957. Enpresa eta ekipen sortzailea
 3
 63
0958. Lantokiko prestakuntza
 
380

 

 

Eskuorria: Mantentze-Lan Elektromekanikoa OCD - Oinarrizko Curriculum Diseinuaren azala
 

 

Instalazio Elektrikoak eta Automatikoak

Elektrizitatea eta Elektronika lanbide-arloaren logoaIraupena:   2000 ordu, bi ikasturte, hauetatik 380 h lantokietan.

Lanbide-arloa: Elektrizitatea eta elektronika

 

 

Titulazio hau hasierako lanbide-heziketari dagokio, Eskaintza Partzialaren modalitatean eskaintzen da, lanean ari direnei Erdi Mailako Instalazio Elektrikoetan eta Automatikoetan Teknikaria titulua eskuratzeko ikasketak egitea errazteko. Ikasturte bakoitzean zikloko modulu (ikasgai) bakan batzuk eskaintzen dira, urtero ezberdinak, arratsaldeko ordutegian.

 

 

Xehetasun gehiago "Eskaintza Partziala" atalan.
Ikasle bat koneksioak doitzen

 

 
HELBURUA:
 
Titulu honen konpetentzia orokorra da eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak, behe-tentsioko instalazio elektrikoak, makina elektrikoak eta sistema automatizatuak muntatzea eta mantentzea, betiere indarrean dagoen araudia eta erregelamentazioa aplikatuz, kalitate, segurtasun eta laneko arriskuetako protokoloak aintzat hartuz, eta funtzionalitatea eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuz.

 

LAN MUNDUAN ZEREGIN NAGUSIAK: 

 

 • Instalatzaile/mantentzaile argiketaria.
 • Eraikuntzako argiketaria.
 • Industria-argiketaria.
 • Mantentze-argiketaria.
 • Sistema domotikoen instalatzailea eta mantentzailea.
 • Antenen instalatzailea/mantentzailea.
 • Etxebizitza-eraikinetako telekomunikazioen instalatzailea.
 • Telefono-instalazioen eta -tresneriaren instalatzailea/mantentzailea.
 • Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioen muntatzailea.
Ikasle bat koneksioak doitzen
 
 
 

 

HAUXE IKASI BEHARKO DUZU

 

Eskaintza arruntean Lehenengo ikasturtean
Orduak / Astero
Orduak / Guztira
0232. Industria-automatismoak
 8
264
0233. Elektronika
 4
132
0234. Elektroteknia
 6
198
0235. Barneko instalazio elektrikoak
 9
297
0239. Eguzki-instalazio fotovoltaikoak
 2
 66
E100. Ingeles teknikoa  1  33
     
Eskaintza arruntean Bigarren ikasturtean
Orduak / Asteko
Orduak / Guztira
0236. Banaketa-instalazioak
 5
105
0237. Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazio-azpiegitura komunak
 5
105
0238. Instalazio domotikoak
 6
126
0240. Makina elektrikoak
 6
126
0241. Laneko prestakuntza eta orientabidea
 5
105
0242. Enpresa eta ekimen sortzailea
 3
 63
0243. Lantokiko prestakuntza  - 380

 

 

 
 
 
Eskuorria: Instalazio Elektrikoak eta Automatikoak OCD - Oinarrizko Curriculum Diseinuaren azala

 

Mekanizazioa

 

 

Fabrikazio mekaniko lanbide-arloaren logoaIraupena:   2000 ordu, bi ikasturte, hauetatik 380 h lantokietan.
 
Lanbide-arloa: Frabrikazio mekanikoa
 
 
HELBURUA:  
Titulu honen gaitasun orokorra da txirbil-harroketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko mekanizazio-prozesuak gauzatzea, makina-erremintak prestatu, programatu eta maneiatuta, lortutako produktua egiaztatuta, eta kalitate, segurtasun eta ingurumen-babeseko zehaztapenak beteta.
 
ARLO PROFESIONAL HAUETAN LAN EGITEKO AUKERA IZANGO DUZU: 
 
Lanbide-ingurunea Irudi  profesional  honek  metalak  transformatzeko  industrietan  egiten  du  lan.  Industria  horiek makineria  eta  ekipo  mekanikoak, material eta ekipo elektriko elektroniko eta optikoak, eta industria-sektoreari dagokion garraio-materiala eraikitzeko azpisektoreen barruan daude.
 • Makina-erreminten langile doitzailea.
 • Metalen leuntzailea eta erreminten zorrotzailea.
 • Metalak lantzeko makinen eragilea.
 • Makina-erreminten eragilea.
 • Industria-roboten eragilea.
 • Erreminten fabrikazioko langileak, mekanikariak eta doitzaileak, eredugile matrizegileak eta antzekoak.
 • Tornularia, fresatzailea eta mandrinatzailea.
Ikasleak tornuekin mekanizatzen
 
HAUXE IKASI BEHARKO DUZU
 
Lehenengo ikasturtean
Orduak / Astero
Orduak / Guztira
0001. Mekanizazio-prozesuak
 5
165
0004. Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa
11
363
0005. Sistema automatizatuak
 5
165
0006. Metrologia eta saiakuntzak
 4
132
0007. Interpretazio grafikoa
 4
132
0008. Ingeles teknikoa
 1
 33
 
 
 
Bigarrengo ikasturtean
Orduak / Asteko
Orduak / Guztira
0002. Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa
12
252
0003. Urraduraren, elektrohigaduraren, ebaketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko fabrikazioa
10
210
0009. Laneko prestakuntza eta orientabidea
 5
105
0010. Enpresa eta ekimen sortzailea
 3
 63
0011. Lantokiko prestakuntza
 
380
 
Eskuorria: Mekanizazioa OCD - Oinarrizko Curriculum Diseinuaren azala