Mekanizazioa

  • ostirala, 2021eko maiatzak 14 |
  • hernanilanh.eus
Fabrikazio mekaniko lanbide-arloaren logoaIraupena:   2000 ordu, bi ikasturte, hauetatik 380 ordu lantokietan.
Lanbide-arloa: Fabrikazio mekanikoa

 

 

 

HELBURUA:  
Titulu honen gaitasun orokorra da txirbil-harroketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko mekanizazio-prozesuak gauzatzea, makina-erremintak prestatu, programatu eta maneiatuta, lortutako produktua egiaztatuta, eta kalitate, segurtasun eta ingurumen-babeseko zehaztapenak beteta.
 
ARLO PROFESIONAL HAUETAN LAN EGITEKO AUKERA IZANGO DUZU: 
 
Lanbide-ingurunea Irudi  profesional  honek  metalak  transformatzeko  industrietan  egiten  du  lan.  Industria  horiek makineria  eta  ekipo  mekanikoak, material eta ekipo elektriko elektroniko eta optikoak, eta industria-sektoreari dagokion garraio-materiala eraikitzeko azpisektoreen barruan daude.
  • Makina-erreminten langile doitzailea.
  • Metalen leuntzailea eta erreminten zorrotzailea.
  • Metalak lantzeko makinen eragilea.
  • Makina-erreminten eragilea.
  • Industria-roboten eragilea.
  • Erreminten fabrikazioko langileak, mekanikariak eta doitzaileak, eredugile matrizegileak eta antzekoak.
  • Tornularia, fresatzailea eta mandrinatzailea.
Ikasleak tornuekin mekanizatzen
 
HAUXE IKASI BEHARKO DUZU
 
Lehenengo ikasturtean
Orduak / Astero
Orduak / Guztira
0001. Mekanizazio-prozesuak
 5
165
0004. Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa
11
363
0005. Sistema automatizatuak
 5
165
0006. Metrologia eta saiakuntzak
 4
132
0007. Interpretazio grafikoa
 4
132
0008. Ingeles teknikoa
 1
 33
 
 
 
Bigarrengo ikasturtean
Orduak / Asteko
Orduak / Guztira
0002. Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa
12
252
0003. Urraduraren, elektrohigaduraren, ebaketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko fabrikazioa
10
210
0009. Laneko prestakuntza eta orientabidea
 5
105
0010. Enpresa eta ekimen sortzailea
 3
 63
0011. Lantokiko prestakuntza
 
380
 
Eskuorria: Mekanizazioa OCD - Oinarrizko Curriculum Diseinuaren azala