Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuak

 • ostirala, 2021eko maiatzak 14 |
 • hernanilanh.eus
Elektrizitatea eta Elektronika lanbide-arloaren logoaIraupena:     2000 ordu, bi ikasturte, hauetatik 360 ordu lantokietan.
Lanbide-arloa: Elektrizitatea eta elektronika

 

 

HELBURUA:  
 Lanbide-irudi honek eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak, makina elektrikoak, sistema automatizatuak, behe-instalazio elektrikoak eta sistema domotikoak muntatzera eta mantentzera zuzentzen diren enpresa txikietan eta ertainetan egingo du lan, batez ere pribatuetan, eta nork bere kontura zein besteren kontura.
 
ARLO PROFESIONAL HAUETAN LAN EGITEKO AUKERA IZANGO DUZU: 
 • Proiektu elektroteknikoetako teknikaria.
 • Proiektugile elektroteknikoa.
 • Etxebizitza eta eraikinetarako behe-tentsioko elektrifikazio-instalazioen proiektugilea.
 • Lokal berezietarako behe-tentsioko elektrifikazio-instalazioen proiektugilea.
 • Kanpoko argiteriako instalazioen proiektugilea.
 • Erdi-tentsioko eta transformazio-zentroetako energia elektrikoa banatzeko linea elektrikoen proiektugilea.
 • Eguzki-instalazioen sustatzailea.
 • Eguzki-instalazio fotovoltaikoen proiektugilea.
 • Etxebizitza eta eraikinetarako antena- eta telefonia-instalazioen proiektugilea.
 • Eraikinetarako behe-tentsioko instalazio elektroteknikoen koordinatzaile teknikoa.
 • Tresneria eta instalazio elektroteknikoak eta automatikoak ikuskatu, egiaztatu eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Kanpoko argiteria-instalazioak ikuskatzeko teknikaria.
 • Instalazio elektroteknikoetako obrako langileburua.
 • Eraikinetarako behe-tentsioko instalatzaileen taldeburua.
Automata eta ordenagailuarekin lanean
 
HAUXE IKASI BEHARKO DUZU
 
Lehenengo ikasturtean
Orduak / Astero
Orduak / Guztira
0517. Telekomunikazio-azpiegitura komunen instalazioetako prozesuak
5
165
0518. Instalazio elektrikoetako teknikak eta prozesuak
6
198
0519. Instalazio elektrikoetako dokumentazio teknikoa
2
66
0520. Sistema eta zirkuitu elektrikoak
5
165
0524. Instalazio elektrikoen konfigurazioa
6
198
0602. Instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko kudeaketa
3
99
0527. Laneko prestakuntza eta orientabidea
3
99
 
 
 
Bigarrengo ikasturtean
Orduak / Asteko
Orduak / Guztira
0521. Instalazio domotikoetako eta automatikoetako teknikak eta prozesuak
7
140
0522. Sare elektrikoen eta transformazio-zentroen garapena
8
160
0523. Instalazio domotikoen eta automatikoen konfigurazioa
10
200
E200. Ingeles teknikoa
2
40
0528. Enpresa eta ekimen sortzailea
3
60
0526. Sistema elektroteknikoetako eta automatizatuetako proiektua
-
50
0529. Lantokiko prestakuntza
-
360

 

Oinarrizko Curriculum Diseinua Lan ezarpena
 
 
Eskuorria: Sistema Elektroteknikoak eta Automatizatuak OCD - Oinarrizko Curriculum Diseinuaren azala